p445lb188(b).jpg
©

P 445

Lägg märke till att denna hytt har fått en bakruta som löper runt hörnen. Information om i vilket land denna bil en gång gick är välkommen. Tack till Håkan Nyman för bilden!

Publicerad 2018-01-05

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida