Ringborgs karosserifabrik


Ringborgs karosserifabrik var förlagd till kvarteret Kneippen i Norrköping. Verksamheten startade i maj 1951 och koncentrerades till att bygga karosser på Volvos leveranschassin PV 445 och 834. Ibland kom hela bilar ur 800-serien där man kapade av karossen bakom framdörrarna för att sedan bygga skåpbil eller ambulans. Begravningsbilar byggdes på båda chassierna, dock förlängdes ramarna på 445-chassierna för att bära den önskade karosslängden. ringborg7.jpgNär det skulle börja byggas cabriolet lånades en Valbocabriolet under ett dygn. Bilens uppbyggnad kontrollerades noga och kopierades sedan i mångt och mycket. I och med Volvoagenturen passerade bilar Grantorpets karosserifabrik i Västervik för vidare försäljning. Då passade man på att syna detaljarbeten och konstruktionslösningar som kunde införas på de egna modellerna. Grantorpets karosserifabrik, GRIP även kallad, byggde många karosser åt militären. På GRIP arbetade Bertil Hagström från 1941 till 1951. I september -51 började han hos Ringborgs som plåtslagare. Bertil kan berättta mer om arbetet att knacka till en kaross.

" Vi arbetade i lag om två: två st jobbade med taket, två med väggen, två med dörrarna osv. Allt som allt var vi mellan 50 & 60 anställda. Det var snickare, plåtslagare, sadelmakare, elektriker, lackerare m.fl. Alla moment utfördes på fabriken. Dock inhandlades dörrhandtag, dörrmekanism och elektriska atteraljer från annat håll. Vi använde 0,90 mm plåtsjok på 1 x 2 m för att bekläda trästommen. På 'gläppen' drogs plåten fram och tillbaka tills önskad struktur hade uppnåtts. Att lägga ett tak till en herrgårdsvagn innebar flera arbetsmoment. ringborg1.jpg Två plåtstycken formades till ' toppen ', biten ovanför vindrutan. ' Linan ', biten ovanför dörren, knackades till. Bakpartiets övre kant, ' nacken ', formades innan den sista biten mitt i taket, även kallad ' mitten ', gjordes iordning. När allt hade formats och låg på plats på taket, punktsvetsades bitarna ihop innan allt togs av och finbehandlades. Svetskarvar jämnades till och ytor finspacklades. Därefter lyftes allt upp igen för fastsvetsning i resten av karossen. Ca 300 sådana skåpbilar tillverkades. De hade en lucka under bakdörrarna för reservhjulet, liknande den som duetten senare fick. Naturligtvis upphörde i stort sett produktionen av skåpbilar när duetten gjorde entré. 1956 började antalet producerade karosser att dala. Verksamheten kom att styras in på skadeärenden och den egna tillverkningen producerade inte mer än ett par fåtal bilar. 1958 köptes företaget upp av Reimes och Opel. Reimes tog över Volvoförsäljningen och Opel tog över sektionen som arbetade med skadeärenden."

ringborg2.jpg En trevlig händelse visar Bertils kunnande inom plåtslageri. På skåpbilarna fanns bakskärmar monterade. En trämodell hade tagits fram att forma plåten efter och Bertil var den som knackade fram den första skärmen. För att stärka skärmens kant lade han i en 5 mm järntråd. När chefen såg resultatet blev han alldeles till sig av lycka och berömde Bertil för det strålande resultatet. Det tog ungefär en vecka att resa en trästomme. Sven, en av snickarna på Ringborgs, minns: " Jag fick 250 kronor för träarbetet när jag byggde en pickup, och det var mycket pengar då. " Även om alla anställda var duktiga hantverkare så blev inte en bil den andra lik. Skulle man ha en ny högerdörr så var det bara till att börja tillverka en med det befintliga dörrhålet som mall. Då dessa bilar tillverkades var det vanligt att arbetarna själva ritade hytter och karosser. Mindre personskador förekom hos snickarna som hade maskiner att kapa och hyvla med. Annars hände det aldrig att någon kom till allvarlig skada i den kalla verkstaden. Nedan följer texten till ett reklamblad från Ringborgs karosserifabrik.

Trästomme till ett 445 skåp PV 445:or på rad Trästomme till en PV 445 skåp Trångt om utrymme " Lillebror i Norrköping.

Ringborgs Karosserifabrik bygger skåpbilar på löpande band.

Sedan ett par år tillbaka har ARTEX en lillebror i Norrköping - Ringborgs Karosserifabrik - en lillebror som vi är synnerligen stolta över. Cirka 45 anställda. Kapacitet: 5 skåpbilar i veckan. Arbetsprogram: Specialkarosser av olika slag, ambulanser, skåpbilar på Volvo chassi pv 445. Till våren kommer till och med en seriebyggd cabriolet på Volvochassi. Här visar vi ett par bilder från tillverkningen. Vill Ni veta mera, vill Ni ha upplysningar om priser och sådant, föreslår vi Er att sända några rader direkt till Norrköping. Adress: L.E. Ringborg AB, Karosserifabriken, Norrköping. "


Släkten Ringborg i Norrköping bedrev under flera sekel verksamhet inom en rad olika näringar som textil- och rederibranscherna, tändstickstillverkning och handel. Man startade bilförsäljning så tidigt som 1912 genom att importera ett antal Overland från New York. Bilfirman L.E Ringborg startades 1932 och innehade agenturen för Volvo i Norrköping fram till 1958. Tillverkningen av karosser startade som sagt 1951. I en intervju med Norrköpings tidningar i februari 1953 tillkännagav företagets disponent Olov Svensson att en provserie om 25 cabrioletvagnar planerades.
ringborg6a.jpg Dessa skulle sändas ut för demonstration runtom i landet. Ett år senare, våren 1954, skulle man ha ett par hundra vagnar klara för leverans, planer som det inte blev så mycket av. En cabriolet kostade mer än dubbelt så mycket som en vanlig PV 444. För något mindre kunde man få en öppen bil från någon av USA:s största biltillverkare Ford eller Chevrolet. Man räknar med att Ringborgs hann tillverka ett femtontal cabrioleter på 445-chassit totalt.

Ett stort tack till Bertil Hagström som delgivit minnen från tiden hos Ringborgs i text och bild. Information är också hämtad från Per Thyréns hemsida 'Svenska klassiker'.
ringborg5a.jpg ringborg4b.jpg ringborg3.jpg
ringborg(8).jpg ringborg(9).jpg ringborg(10).jpg
ringborg(11).jpg ringborg(12).jpg ringborg(13).jpg
Läs mer i Svenska Volvo PV-klubbens medlemstidning PV-entusiasten nr. 1 -87.

Publicerad 2001-08-07

Hem