AB Svenska Järnvägsverkstäder


asj(1).jpg I dagsläget finns inga uppgifter om företaget annat än att det låg i Linköping. På Järnvägarnas Museiförening i Linköping arbetar man med att sammanställa en faktapresentation om företaget. Ritningen till vänster är ritad av Erik Skoog från Volvo. Som synes så blev de tänkta bakdörrarna endast en vid färdigställandet.

Publicerad 2005-01-24

Hem