Kontakt

Sänd gärna in bilder på leveranschassin och om möjligt information kring dem. Ange också vem som har tagit bilden eller varifrån den kommer. Standardförfarandet med bilden är att nummerplåtens registreringsnummer görs osynligt och att källan till bilden anges. I övrigt är det också välkommet att sända in bilder på duetter där källa anges. Känner du igen någon bil så tveka inte att skriva och berätta! Många frågor kring leveranschassin kan få sitt svar i Svenska Volvo PV-klubbens frågeforum.

Om du vill sälja ditt leveranschassi i samband med upplägget på hemsidan så läggs skylten salu.gif in tillsammans med text och bild. Till denna skylt är kopplat din e-postadress eller annan kontaktform som önskas. På sidan " Karosser " kommer länken till ditt chassi att få röd bakgrund. Om ditt chassi är en cabriolet blir länken cab.gif .

Kontakta Christer Niklasson

Historik Karosser Duetter Länkar Startsida