p445lb120(b).jpg
© G. Ambell

p445lb120(3).jpg p445lb120(1).jpg p445lb120(4).jpg p445lb120(2).jpg P 445 D 1955 Karlaverken

Första ägare till danna flakbil var Vägverket. Därefter har den passerat ett fåtal privatpersoner innan den renoverades av nuvarande ägare. Flaket är av typiskt Karlaverken-snitt men dörren ser något bredare ut än normalt vilket skulle kunna indikera en djupare hytt. En av de tidigare ägarna försäkrar dock att det är trångt bakom ratten! Tack till Arthur Maandag för tips om bilens existens. Tack till Kåre Leth för bilder.

Publicerad 2007-05-18

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida